Hondenlosloopzones in kaart gebracht!

Disclaimer en Privacy

1. Disclaimer

Alle hondenlosloopzones worden vooral 'online' opgezocht. Niettegenstaande dogvalley.be alle (beperkt) vindbare content ivm losloopzones, hangt dogvalley.be af van de content die online te vinden is bij lokale besturen, social media, nieuwssites of via websites van derden. Daar in veel gevallen deze content vrij beperkt vindbaar is, of de gegevens onvolledig en/of niet meer up-to-date zijn, kan dogvalley.be niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolledigheden, ontbreken of verkeerde ligging van de losloopzones/hondenweides.
Dogvalley.be kan ook niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gesteld, wanneer content wordt aangeleverd, door derden, ongeacht dogvalley.be deze aangeleverde content ten allen tijde probeert te verifiëren.
Dogvalley.be is ook niet verantwoordelijk/aansprakelijk wanneer deze 'onterecht' foutieve informatie publiceerd. Wanneer foutieve informatie opmerkt, kan u dit ten allen tijde melden via eb.yellavgod@ofni‎ .

2. Privacy

Om de website dogvalley.be zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en evalueren, is het nodig om metingen, analyses en statistieken uit te voeren op de website. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de analyse-tool Matomo en piratepx.com. Deze tools houden een 'beperkt' aantal niet-gedetailleerde gegevens van de bezoeker bij. Hierbij hou ik geen 'persoonlijke' gegevens bij van de bezoeker, zo blijft uw privacy gegarandeerd. Bijvoorbeeld het IP-adres van een bezoeker wordt gedeeltelijk geanonimiseerd, zo is niet te achterhalen van wie dit IP-adres afkomstig is. Mijn enige doel met de 'basis'-gegevens is om de website te optimaliseren, of bvb. op welk tijdstip de website best zijn update krijgt.
Daar er geen login voorzien is, is het sowieso niet mogelijk persoonlijke gegevens bij te houden, en is privacy gegarandeerd. Uiteraard wordt er gewerkt aan een tool om de gebruiker/bezoeker te informeren (GDPR-melding) dat we analyses en statistieken bijhouden en of de bezoeker deze wil goed-/afkeuren voor een optimale gebruikerservaring.
De mails ontvangen via dogvalley.be, worden na 'verwerking' niet bijgehouden, tenzij dit noodzakelijk en/of mits toestemming is vd afzender.
Indien de afzender nadien toch vraagt zijn mail te verwijderen uit mijn adresboek, wordt deze ook per direct verwijdert.
De mails worden enkel 'intern' gebruikt, en zullen standaard enkel dienen om de afzender te beantwoorden indien nodig.
De mails zullen ook niet gebruikt worden, mocht dogvalley.be nieuwe diensten aanbieden, tenzij uitdrukkelijk door toestemming wordt gegeven door de afzender.

Bij het toevoegen/wijzigen van losloopzones worden 'standaard' geen namen van personen vermeld, tenzij dit uitdrukkelijk wordt gevraagd vd persoon die geholpen heeft losloopzone('s) up-to-date te houden.